10 tot 15 april Museumweek: Ons Echte Goud uit de prehistorie.

Hoe het zeldzame “Potje van Mol” in Eibergen terecht kwam.

Eibergen: Tijdens zijn zoektocht naar oudheden kwam Herman Schepers, oprichter van Museum de Scheper, in het bezit van een bijzonder potje. Dit “Potje van Mol” wordt tijdens de Museumweek van 8 t/m 14 april in het museum tentoongesteld, samen met andere pronkstukken uit de collectie.

In de jaren ‘70 hoorde Herman Schepers van een bijzondere vondst die bij Neede was gedaan. Het betrof een prehistorische pot van het Trechterbekervolk, de mensen die zo’n 5.000 jaar geleden de hunebedden bouwden. De vondst was gedaan door de heer Mol in de jaren ‘20. De heer Mol bleek zeer zuinig op zijn vondst te zijn en bewaarde hem zorgvuldig in doeken gewikkeld in een prullenbak.

Het bleek zelfs dat in het verleden “keerls oet ‘t west’n”, wellicht archeologen, al eens hadden geprobeerd de bijzondere pot in bezit te krijgen, maar de heer Mol was zo gehecht aan zijn vondst dat hij er geen afstand van wilde doen.

Met Herman wilde hij echter wel een afspraak maken. Herman zou het potje pas krijgen als de heer Mol was overleden. De heer Mol overleed in 1975 en Herman was nog net op tijd om het potje uit de vuilnis te redden.

Herman nam het potje mee en toonde het aan professionele archeologen. Deze vonden het zo bijzonder dat het werd gerestaureerd. Na de restauratie kwam het ‘Potje van Mol’ terug naar de Achterhoek en vormt nu één van de pronkstukken van Museum de Scheper in Eibergen: Ons Echte Goud.