Ook dit jaar is er in Museum de Scheper een mini-tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Deze expositie “Oorlog in Eibergen” geeft een impressie over de gebeurtenissen tijdens de oorlog in Eibergen en de Achterhoek.  De expositie loopt vanaf heden tot 1 juni.

Er worden allerhande zaken tentoongesteld, waaronder parachutes, helmen en gevechtskleding. Bij de museumreceptie kunnen kinderen een vragenlijst mee krijgen; de antwoorden op de vragen zijn terug te vinden in de expositie.

De toegang is gratis voor kinderen tot 12 jaar onder begeleiding, begeleiders van groepen basisschoolkinderen binnen Berkelland mogen gratis mee naar binnen, begeleiders van groepen basisschoolkinderen buiten Berkelland betalen entree.

Leerkrachten/begeleiders dienen altijd contact op te nemen met het museum als ze met een groep willen komen, want ook buiten de openingstijden zijn groepen welkom.

Schoolplaten, kent men ze nog?

Nostalgie: Aap, Noot, Mies en een serie schoolplaten

Op 24 april demonstreren Rijk Schuur en Willem Brons tijdens een lezing hoe er vroeger les werd gegeven met schoolplaten.

Voor de lezing op 24 april dient men zich op te geven via info@museumdescheper.nl of tel.nr. 0545-471050. De lezing begint om 19.30 uur, toegangsprijs € 5,00 – donateurs € 3,00 incl. koffie/thee.

Nostalgie: Aap, Noot, Mies en een serie schoolplaten

Digitale schoolborden en computers hebben tegenwoordig deze oude schoolplaten vervangen. Gelukkig is Museum de Scheper nog in het bezit van enkele honderden schoolplaten. Een kleine selectie, vergezeld van bijpassende objecten, is tijdens een expositie van 9 april t/m 15 juni in het museum te zien.

Deze platen over natuur, stad, platteland, industrie, landbouw, kinderspelen en sprookjes roepen de sfeer op van de jaren veertig, vijftig en hebben een hoog nostalgisch gehalte. Een schoolplaat werd gebruikt als illustratie bij de verhalen die de schoolmeester vertelde.

Hoe het zeldzame “Potje van Mol” in Eibergen terecht kwam.

Eibergen: Tijdens zijn zoektocht naar oudheden kwam Herman Schepers, oprichter van Museum de Scheper, in het bezit van een bijzonder potje. Dit “Potje van Mol” wordt tijdens de Museumweek van 8 t/m 14 april in het museum tentoongesteld, samen met andere pronkstukken uit de collectie.

In de jaren ‘70 hoorde Herman Schepers van een bijzondere vondst die bij Neede was gedaan. Het betrof een prehistorische pot van het Trechterbekervolk, de mensen die zo’n 5.000 jaar geleden de hunebedden bouwden. De vondst was gedaan door de heer Mol in de jaren ‘20. De heer Mol bleek zeer zuinig op zijn vondst te zijn en bewaarde hem zorgvuldig in doeken gewikkeld in een prullenbak.

Het bleek zelfs dat in het verleden “keerls oet ‘t west’n”, wellicht archeologen, al eens hadden geprobeerd de bijzondere pot in bezit te krijgen, maar de heer Mol was zo gehecht aan zijn vondst dat hij er geen afstand van wilde doen.

Met Herman wilde hij echter wel een afspraak maken. Herman zou het potje pas krijgen als de heer Mol was overleden. De heer Mol overleed in 1975 en Herman was nog net op tijd om het potje uit de vuilnis te redden.

Herman nam het potje mee en toonde het aan professionele archeologen. Deze vonden het zo bijzonder dat het werd gerestaureerd. Na de restauratie kwam het ‘Potje van Mol’ terug naar de Achterhoek en vormt nu één van de pronkstukken van Museum de Scheper in Eibergen: Ons Echte Goud.

Saluut aan Wim Izaks, Eibergse neo-expressionist

Schilderen was voor hem hetzelfde als ademen 

De wereld heeft niet lang van hem kunnen genieten, hij nam na een turbulent leven op 39 jarige leeftijd door zelfdoding afscheid van het leven. Rob Smolders geeft op 27 maart in Museum de Scheper een lezing over deze Achterhoekse schilder, naar wie een schildersprijs is vernoemd.

Izaks werd in 1950 geboren op boerderij de Ruiterskamp, gelegen aan de Berkel in Eibergen. Via het gymnasium en de MTS belandde hij uiteindelijk op de AKI te Enschede. Ongedurig als hij was, maakte hij eerst een reis door Afrika en reeds in 1978 werd hij door het Stedelijk Museum in Amsterdam ontdekt als jong talent. Hij heeft op tientallen plaatsen in Nederland geëxposeerd en gooide nooit iets van zijn werk weg. Echter de manische drang om zich te manifesteren werd hem noodlottig en leidde tot zijn afscheid van het leven.

Wim Izaks zei over zijn werk: “Vraag me niet wat ik schilder. De wind jaagt immers de golven tegen de stroom in. De kapper strijkt tegen de haren in om te knippen.” 

Rob Smolders is met schrijven over kunst begonnen toen hij kunstgeschiedenis studeerde en het is altijd de rode draad in zijn werkzame leven geweest. Hij is voorzitter van de Stichting Wim Izaks en juryvoorzitter van de Wim Izaksprijs voor de schilderkunst (zie www.altijdvandaag.nl).

Wie de lezing van Rob Smolders in Museum de Scheper – Hagen 24 wil bijwonen, dient zich bij het Museum (info@museumdescheper.nl) of via 0545-471050 op te geven, want er zijn maar 30 plaatsen beschikbaar. De aanvangstijd is 19.30 uur en de toegangsprijs bedraagt  € 5,00, inclusief koffie.