Voor het zogenaamde aanschouwelijk onderwijs maakte men vroeger gebruik van schoolplaten. Oud docenten Rijk Schuur en Willem Brons gaven de bezoekers van de lezing op woensdag 24 april in museum de Scheper een inkijkje hoe dit vroeger ging. Daar beide liever spraken van een verhandeling bleek dat ze het vak van doceren allerminst verleerd waren nu ze al jaren gepensioneerd zijn. Geboeid genoten de aanwezigen van hun verhaal.

Willem Brons schetste aan de hand van een aantal door Cornelis Jetses (1873-1955) gemaakte schoolplaten een beeld van de methodiek die men vroeger in het onderwijs gebruikte om kennis van het boerenleven aan te reiken.

Na de pauze liet Rijk Schuur de geschiedenis herleven met behulp van de schoolplaten die tekenaar en illustrator Johan Herman Isings (1884-1977) ontwierp. Isings is bekend geworden door zijn historische aquarellen waaronder ruim veertig schoolplaten die hij maakte tussen 1910 en 1970.

Digitale schoolborden en computers hebben tegenwoordig deze oude schoolplaten vervangen. Gelukkig is Museum de Scheper nog in het bezit van enkele honderden schoolplaten. Een kleine selectie, vergezeld van bijpassende objecten, is tijdens een expositie van 9 april t/m 15 juni in het museum te zien.

Het bestuur van museum de Scheper is verheugd dat zij jl. vrijdag 5 april wederom een bruikleenovereenkomst hebben mogen ondertekenen voor het tentoonstellen van een tweetal zeer oude proto-Saksische urnen.

Deze urnen worden al ruim 30 jaar in het museum tentoongesteld. Hun vondst in 1936 haalde alle krantenkoppen van de lokale pers. De urnen werden gevonden tijdens ontginningswerkzaamheden te Hupsel langs de spoorlijn Groenlo-Eibergen,  op het land van de heer Hulshof. Na onderzoek bleek, dat de urnen waarschijnlijk dateren uit de laatste eeuwen vóór Christus, helaas zijn veel urnen tijdens die ontginning beschadigd. Er werden meerdere urnen gevonden, een groot aantal van deze urnen bevindt zich in het depot van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden.

Toentertijd besloten de heer en mevrouw Hulshof om middels een bruikleenovereenkomst de urnen aan museum de Scheper in bruikleen te geven, zodat iedereen ze kon bewonderen. Nu willen ze het stokje aan de jongere generatie Hulshof doorgeven en door haar handtekening onder de nieuwe bruikleenovereenkomst te zetten, nam dochter Ilse Harbers-Hulshof – ook namens haar 2 broers – het stokje van haar ouders in ontvangst.

Het museum heeft het echtpaar Hulshof en hun dochter Ilse bedankt voor hun medewerking omdat door deze overeenkomst ook de komende jaren beide urnen in het museum geëxposeerd kunnen worden. Ter gelegenheid van dit feit heeft het museum een compilatiebrochure van krantenartikelen over de urnenvondst samengesteld.