Museum de Scheper doet mee aan de landelijke GeoWeek 2019

Schoolkinderen uit groep 8 van het Sterrenpalet te Eibergen wonen tijdens deze 13e editie van de GeoWeek op 6 juni in Museum de Scheper een les in bodemonderzoek bij. De kinderen gaan zelf in de grond boren om te kijken welke schatten en grondsoorten daar verborgen zitten. De gedolven grond met eventuele bodemvondsten wordt daarna gezeefd en in museumboerderij de Vuurrever uitgebreid door de kinderen met loepjes onderzocht. Onder begeleiding van geoloog Gerard Doornbos worden er proefjes gedaan.

Enkele weken geleden zijn er door de geoloog al diverse proefboringen op het terrein van Museum de Scheper verricht, waaronder een boring in de oude waterput. Er werd water aangetroffen op 4.20 meter. Bij elke boring werd er een boorsel van ca. 50 cm. naar boven gehaald, waarbij de verschillende grond- en zandlagen goed te zien waren. Met een speciaal zuigertje heeft de geoloog wat water met steentjes naar boven gehaald en deze meegenomen voor nader geologisch onderzoek.

De GeoWeek is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en bestaat sinds 2006. Diverse sponsoren maken van deze GeoWeek gebruik om jongeren bekend te maken met wat je allemaal kunt met geodata en welke disciplines hiermee verweven zijn. Voor meer informatie zie www.geoweek.nl

De activiteiten waren o.a. kegelen, koffiemalen en creatief een tegeltje ontwerpen.

Kinderen, leerkrachten en ouders kregen een warm onthaal in Museum de Scheper tijdens de 3 schoolbezoeken in april en mei aan het museum. Elk van de vrijwilligers begeleidde per activiteit een groepje van 5 kinderen van de St. Jorisschool uit Borculo en uit Neede de Diekmaatschool en de Markeschool.

In samenwerking met diverse scholen organiseert Museum de Scheper jaarlijks schoolbezoeken voor de hogere groepen in het basisonderwijs. De leerlingen kunnen onder begeleiding kennismaken met oude ambachten, spelletjes en het dagelijkse leven vroeger in een boerderij.

Het oude kegelspel wordt fanatiek beoefend en ze kunnen ook zelf hun handen uit de mouwen steken met het ontwerpen van hun eigen tegeltje, het boren met een handboor in een plankje waar dit tegeltje op wordt vastgemaakt en het samenstellen plus leggen van hun eigen mini-keitjesvloer, waarvoor de vloer van museumboerderij de Vuurrever als voorbeeld dient. De door de kinderen gemaakte tekeningen worden door een kunstenares op een tegel overgezet, geglazuurd en gebakken.

Het koffiemalen in oude handkoffiemolens zorgde voor de meeste verbazing. Opmerkingen zoals: “Waarom deed men dit? Waren er toen geen cups of koffiepads?” tot ”Bah, wat ruikt die Buisman vies!” en “Die koffiemolen heeft mijn oma ook!” werden door bijna elke groep geuit.

Het waren zeer leerzame en gezellige ochtenden en alle kinderen waren zeer geïnteresseerd in “hoe vroeger alles ging”.
Met dank aan de leerkrachten, de ouders en de vrijwilligers van het museum.