expositie Willem Sluiter in Amsterdam

Op 1 december 2023 opent de bibliotheek van de Vrije Universiteit een nieuwe expositie:

Van Achterhoek tot Amsterdam; Willem Sluiter 350 jaar gedrukt, gelezen, gezongen

Tijdens een lezingenmiddag zal het leven en werk van de zeventiende-eeuwse dichter en dominee Willem Sluiter vanuit verschillende perspectieven belicht worden.

Locatie en details van het programma (14.00 – 17.30 uur)
Aurorazaal, Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, ruimte 0C29

-Inloop met koffie en thee
-Start van het programma om 14.30 uur:

Arend Heideman: Introductie op Willem Sluiter
Nina Geerdink: Sluiter als dichter tussen markt en mecenaat
Gert Oosterom: ‘Wech nu met all’ onkuis gesank’
Jan van de Kamp: De receptie van Willem Sluiter in protestants Nederland
Ellen Vujevic: Uitleg bij de expositie

-Bezichtiging expositie met borrel vanaf 16.00 uur

Aanmelden voor dit programma kan via: erfgoed.ub@vu.nl

Deze expositie en lezingenmiddag organiseert de bibliotheek samen met het informatiepunt willemsluiter.nl en museum De Scheper in Eibergen.

Parels uit het depot

Tondeldoos, lampetstel, telraam, schuier, strijkbout worden ook in onze 21e eeuw nog door iedereen gebruikt onder een andere naam, wel of niet elektrisch of elektronisch geworden: aansteker, wastafel, rekenmachine, borstel en strijkijzer.

Met de komst van de lucifers verdween het gebruik van de tondeldoos in het begin van de 20e eeuw, waarna in de loop der tijd de lucifer zijn eerste plaats weer verloor aan de aansteker.

Lampetkannen en stellen zijn in antiekwinkels in ruime mate te vinden, vanaf de 16e eeuw in gebruik omdat er geen stromend water in de slaapkamer was. De naam lampet betekende toen waterkan.

Overal ter wereld is het telraam (ook wel rekenrek of abacus genoemd) vervangen door rekenmachines die steeds geavanceerder worden. Bijna overal, want in sommige landen wordt bij het lager onderwijs nog een telraam gebruikt om kinderen spelenderwijs te leren rekenen. De schuier is een Oudnederlands woord voor borstel en de strijkbout werd vroeger op de kachel gezet om te kunnen strijken. Nu heet het strijkijzer en wordt het warm door elektriciteit.

 

Het depot van museum de Scheper is een echte schatkamer. Het museum heeft een selectie gemaakt van de mooiste objecten en onder de naam Parels uit het depot worden deze schatten tussen 1 november en 29 februari tentoongesteld.

Deze expositie heeft een groot nostalgie gehalte en zal bij veel bezoekers herinneringen oproepen hoe het vroeger was.

 

Als men zelf nog interessante en oude (gebruiks)voorwerpen thuis heeft staan, dan kan men deze voorwerpen laten taxeren tijdens de Eibergse Tussen Kunst & Kitsch dag.

Deze dag wordt georganiseerd door het museum (niet te verwarren met het Tv-programma) op zaterdag 20 januari 2024 tussen 10.30-17.00 uur onder leiding van erkend taxateur Fred Wiersema.

Tijdige aanmelding bij het museum vereist.

Vacature Vrijwilligers Beeldbewerking

Wij zijn voor de werkgroep beeldbewerking op zoek naar enkele nieuwe vrijwilligers die zich specifiek met onderstaande werkzaamheden zullen gaan bezighouden:

 • Digitaliseren en optimaliseren van foto’s, video-opnamen en 8/16 mm films
 • Optimaliseren van afbeeldingen en drukwerk
 • Produceren en onderhouden van interactieve content voor onze filmzaal
 • Het ontwerpen van posters en flyers
 • Het maken en onderhouden van onze audiotour

Wie ben jij?

 • Ervaren in het gebruik van beeldbewerkingssoftware zoals Affinity, Adobe, Powerdirector of vergelijkbare tools
 • Je bent bekend met Windows software/apparatuur
 • Je hebt oog voor detail en je kunt esthetische verbeteringen aanbrengen in foto’s
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en je kunt effectief samenwerken

Wat bieden we jou?

 • Een inspirerende, gezellige en zeer gevarieerde werkomgeving met enthousiaste collega’s

 • Ondersteuning voor de diverse pakketten
 • Een flexibel vrijwilligersschema dat past bij jouw beschikbaarheid
 • Met Kerst worden alle vrijwilligers getrakteerd op een kerstpakket

Wie zijn wij?

Museum de Scheper is een uniek historisch museum in het centrum van Eibergen en vindt zijn oorsprong in de privécollectie van de plaatselijke archeoloog en historicus Herman Schepers. Museum de Scheper is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd en geregistreerd regionaal museum. Het is gevestigd in een voorname dorpsvilla en een authentieke 19de-eeuwse boerderij. De collectie bestrijkt de hele geschiedenis van de regio, van de oorsprong in geologische perioden lang voordat de mens bestond tot en met de moderne tijd.

De organisatie van Museum de Scheper draait vrijwel helemaal op een grote groep van ca. 60 zeer actieve en betrokken vrijwilligers, verdeeld over meerdere werkgroepen zoals digitale objectregistratie, exposities, suppoosten, textiel, techniek en PR & communicatie, ondersteund door een stichtingsbestuur, een beheerder en enkele professionele adviseurs.

De werkzaamheden vinden plaats in het museum. Het werk zal normaliter vooral op dinsdagochtend plaatsvinden, de vaste dag voor vrijwilligersactiviteiten bij De Scheper. Het is echter ook mogelijk dat werkzaamheden worden uitgevoerd van woensdag tot en met zaterdag, als het museum is geopend voor het publiek of op de dinsdagmiddag.

Heb je interesse? Neem contact met ons op door een mailtje te sturen naar jvg.jokes@ziggo.nl

kamer burgemeester

Historische Kring Eibergen

De Historische Kring Eibergen (HKE) vormt op dit moment een gezelschap van ruim elfhonderd personen die de belangstelling voor de geschiedenis van Eibergen, Beltrum en Rekken gemeenschappelijk hebben. Het initiatief tot de oprichting van een historische vereniging werd genomen in 1985. De aanleiding daarvoor vormde de wens om de verschillende naast elkaar bestaande activiteiten op het terrein van de plaatselijke en regionale geschiedenis te bundelen. Een oudheidkundige vereniging zou zo’n geschiedenis nog beter kunnen bewaken.

Op 27 november 1985 kwamen de initiatiefnemers en een aantal belangstellenden bijeen in hotel De Kroon in Eibergen voor de oprichtingsvergadering van een oudheidkundige vereniging. Als naam van de vereniging werd gekozen Historische Kring Eibergen. Aanwezig waren ook vertegenwoordigers van verwante verenigingen als de Stichting De Mallumsche Molen, de Stichting Oud-Beltrum, de Stichting Eibergen in de wereld van het boek, de Vereniging Rekkens School- en Volksfeest, de Zwolsche Feestvereniging en de Stichting museum de Scheper (i.o.). Tijdens de vergadering werd een voorlopig bestuur aangewezen dat bestond uit de leden van een werkgroep die zich tot dusver met de oprichting hadden beziggehouden, op de foto van links naar rechts H. (Herman) G. Schepers, B. (Bennie) H.M. te Vaarwerk, E.H. (Hennie) Wesselink, J. (Johan) Baake en G. (Ger) Dijkstra.

Het voorlopig bestuur ontwierp statuten en een huishoudelijk reglement, verzorgde de eerste uitgave van het verenigingsblad Old Ni-js en organiseerde een eerste officiële ledenvergadering in het voorjaar van 1986. Hier werd ook een definitief bestuur gekozen. Hadden zich op de vergadering in november 1985 al 35 personen als lid aangemeld, op 31 december van dat jaar was het aantal leden al gestegen tot 59. Zo blijkt uit de ledenlijst achterin de eerste uitgave van Old Ni-js van januari 1986. Op 24 juni 1986 verschenen de heren E.H. Wesselink en B.H.M. te Vaarwerk bij de notaris om de statuten van de vereniging vast te stellen (deze statuten vindt u op Statuten. Uit die statuten spreekt welke ambities de vereniging en haar bestuursleden koesterden (… en nog steeds):

1. De vereniging stelt zich ten doel het bestuderen van de plaatselijke en regionale geschiedenis en het (mede)organiseren van activiteiten in historisch verband, alles in de ruimste zin des woords.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van lezingen;
b. het (doen) uitgeven van publicaties;
c. het organiseren van (mede)activiteiten in historisch verband; en
d. het ontwikkelen van historisch besef en gevoel bij de plaatselijke bevolking.

(op 31 oktober 2008 zijn de twee volgende activiteiten notarieel toegevoegd)
e. het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en roerende
goederen met historische waarde;
f. het (laten) gebruiken van de in sub e vermelde goederen door derden.

De ambities onder a t/m f geconcretiseerd: tijdens ledenvergaderingen worden sprekers uitgenodigd, zo’n vier keer per jaar verschijnt het eigen orgaan Old Ni-js, maar ook andere publicaties komen tot stand vanwege de HKE. De vereniging organiseert in samenwerking met het museum de Scheper ieder jaar een filmfestival en neemt deel aan de nationale Open Monumentendag en de Eibergse Boekenmarkt. Bij de vaststelling van straatnamen speelt de vereniging ook een rol.

De HKE in onroerend goed.
Eind 2007 kwam de HKE in het bezit van de bouwmaterialen van het afgebroken boerderijtje de Jappe, het onderkomen van de laatste Eibergse vrachtschipper op de Berkel, Gerrard Wolfs (1857-1930). De vereniging heeft in maart 2010 dit boerderijtje overgedragen aan de eigenaar van Camping De Vlierhof in Eibergen. Daar werd het onderkomen van Wolfs herbouwd. Bij het menu ‘foto’s’ ziet u in beelden een overzicht van de herbouwwerkzaamheden vanaf november 2011. Begin zomer 2012 is het boerderijtje op de camping in gebruik genomen als gastenverblijf.

Bezoek ook eens de website van de Historische Kring Eibergen (HKE) voor heel veel historisch materiaal www.historischekringeibergen.nl

Museum-TV

Op Museum-TV vindt u een mini docu over Museum de Scheper.