Lezing over geologie op 13 november.

Het ei is gelegd, de nieuwe geologie afdeling in museum de Scheper is voor het publiek geopend. Geograaf Nico Willemse neemt u tijdens de lezing op 13 november mee op een tocht vol verrassende verhalen over het Eibergse landschap en de oorsprong van de Berkel.

Eibergen en omgeving nemen een bijzonder grillige plaats in wat betreft de geschiedenis van het Nederlandse landschap. Pas drie miljoen jaar geleden werd het gebied definitief door de zee verlaten en behoorde het  tienduizenden jaren lang tot de riviervlakte van de Rijn. Gedurende de voorlaatste ijstijd kwam er landijs uit Scandinavië en na het wegsmelten van de gletsjers raakte het boomloze gebied vervolgens massaal overstoven door duinzand.

In de Middeleeuwen probeerde men de waterhuishouding te verbeteren door het graven van verbindingen tussen natuurlijke beken. Zo is de bovenloop van de huidige Berkel van oorsprong de bovenloop van de Regge. De meeste van de huidige beken kennen daarom een complexe ontstaansgeschiedenis.

De lezing wordt gegeven in de filmzaal van Museum de Scheper en er is slechts plaats voor 30 personen. Men kan zich telefonisch of schriftelijk via email aanmelden: tel. 0545-471050 – email: info@museumdescheper.nl

Aanvang 19.30 uur, entree € 5,00 – donateurs en vrijwilligers € 3,00.