De lezing door archeoloog Annemieke Lugtigheid van de Omgevingsdienst Achterhoek over haar
onderzoek naar de grafheuvels van Eibergen op 28 november in Museum de Scheper was een
groot succes. De lezingenzaal van het museum was geheel uitverkocht, waarbij enkele mensen
zelfs op tafel zaten.

Annemieke Lugtigheid inventariseerde alle bekende grafheuvels in Eibergen en de informatie daarover,
onderzocht kaarten en archiefstukken over verdwenen grafheuvels en ging ook actief op zoek naar nog
onbekende grafheuvels. Zo kwam ze niet enkel tot een indrukwekkend overzichtswerk over deze
prehistorische grafmonumenten rondom Eibergen, maar wist ze ook een aantal nog onbekende
grafheuvels op te sporen. Daarmee komt het aantal grafheuvels in dit deel van de Achterhoek nu op
twintig te staan. Dat is een indrukwekkend groot aantal dat maar op een paar plaatsen in Nederland wordt
overtroffen.

Tijdens de lezing werd verteld over de oorsprong, bouw en ontwikkeling van de grafheuvel als plaats om
de doden bij te zetten. Ook werd een inkijkje gegeven in de rol die de heuvels speelden in het leven van
mensen van duizenden jaren geleden. Zo blijkt slechts een klein deel van de bevolking in deze
indrukwekkende bouwwerken te zijn begraven en kregen sommige doden geschenken mee voor de reis
naar het hiernamaals.

Ten slotte werd toegelicht hoe deze archeologische vindplaatsen een rol spelen in de ruimtelijke
ordening en het cultuurbeleid van de gemeente Berkelland, niet enkel ten aanzien van de problemen,
maar vooral ook richting de toekomst en de kansen die deze monumenten kunnen bieden. Tijdens de
pauze en na afloop konden bezoekers aan de lezing vondsten uit enkele besproken grafheuvels die zich
in de uitgebreide archeologische collectie van Museum de Scheper bevinden met eigen ogen bekijken.
Annemieke voerde haar onderzoek uit in opdracht van de Omgevingsdienst Achterhoek en werd daarbij
ondersteund vanuit Museum de Scheper. Het onderzoek was tevens het afstudeerproject van haar
studie archeologie aan de Hogeschool Saxion te Deventer.

——————————————————————————————————–