Op woensdagavond 28 november, om 19.30, wordt bij Museum de Scheper in Eibergen een lezing gehouden over de grafheuvels van Eibergen. De lezing wordt gegeven door Annemieke Lugtigheid. In 2017 en begin 2018 heeft zij, in overleg met de gemeente Berkelland, een onderzoek uitgevoerd naar de Eibergse grafheuvels. Het onderzoek heeft ze uitgevoerd in het kader van haar bachelor archeologiescriptie. Het onderzoek bestond voor een deel uit de inventarisatie van de grafheuvels, wat heeft geleid tot een grafheuvelcatalogus voor Eibergen. Het onderzoek heeft interessante resultaten opgeleverd voor de Achterhoek.

Niet iedereen zal de grafheuvels bij Eibergen kennen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Veluwe zijn in de Achterhoek maar weinig grafheuvels bekend. Dit maakt die in Eibergen uniek. Bij de start van het onderzoek waren officieel vier grafheuvels bekend. Uiteindelijk heeft de inventarisatie geleid tot een catalogus met achttien Eibergse grafheuvels die verspreid in het buitengebied liggen. Onlangs werden nog twee grafheuvels ontdekt. Hierdoor komt het totale aantal inmiddels al op twintig en ongetwijfeld zullen er nog meer liggen.

De geïnventariseerde grafheuvels zijn niet allemaal hetzelfde. Zeven grafheuvels zijn nog grotendeels of geheel intact en nog goed zichtbaar. Zeven andere grafheuvels zijn vooral ondergronds nog intact en steken nog maar een paar centimeter boven het maaiveld uit. Zes grafheuvels zijn waarschijnlijk geheel verdwenen, bijvoorbeeld omdat ze opgegraven zijn, maar de locatie is nog wel bekend. In het onderzoek is ook aandacht besteed aan het onderhoud van en de communicatie over de grafheuvels.

Apartment for Rent in Yas 1, Barsha Heights

Aansluitend aan de lezing, bestaat de mogelijkheid om een aantal van de urnen te bekijken die bij de Eibergse grafheuvels zijn gevonden. Deze urnen zijn opgenomen in de collectie van Museum de Scheper.

Entree € 5,– (vrijwilligers van het museum € 3,–) inclusief koffie of thee.