Expositie Menno Ter Braak

In de maand maart organiseert Museum de Scheper in de schrijverskamer een expositie over het leven en werk van Menno Ter Braak.

De Eibergenaar Menno ter Braak leefde van 1902 tot zijn zelfgekozen dood begin mei 1940. Hij was historicus, schreef voor dagblad Het Vaderland, schreef en recenseerde boeken, was een der eerste filmcritici en is vooral bekend om zijn scherpe commentaren en columns over cultuur in het Europa van de jaren dertig. Met zijn vriend Eduard du Perron richtte hij het ‘Comité van Waakzaamheid van anti-nationaalsocialistische intellectuelen’ op. Toen de inval van de Duitsers ophanden was, wist hij dat hij dat niet wilde meemaken.

Menno deelde de analyse van Johan Huizinga, cultuurhistoricus en neef van zijn moeder, over de opkomst van populisme, verrechtsing, vreemdelingenhaat en consumentisme. Maar hij vond Huizinga veel te conservatief en te christelijk. De wat radicalere taal van Menno paste goed in zijn belangstelling voor Friedrich Nietzsche. Zijn analyse van het nationaalsocialisme op basis van rancune en ressentiment is diepgravend. Du Perron wist hem wat dichter bij de praktijk te brengen, zodat het Comité van Waakzaamheid van de grond kwam.

Gelukkig schreef Bas Heijne (NRC) een voorwoord bij Menno’s boek “Het nationaalsocialisme als rancuneleer”. Nu begrijpen we ook beter wat dit zegt over het huidige tijdsgewricht met antidemocratische politieke partijen en nepdemocraten.

De expositie is te zien tussen 1 en 30 maart.

Tussen de Eibergse Kunst & Kitsch in museum De Scheper

 Wat een leuk idee”, “moeten jullie vaker doen” enwaarom moet ik zo lang wachten” zijn enkele van de opmerkingen die door de bezoekers op zaterdag 20 januari werden uitgesproken. Zij werden gastvrij ontvangen door vrijwilligers van het museum.

De salon van Museum de Scheper was die dag omgetoverd in een toonzaal voor al die voorwerpen die aan Fred Wiersema, de bekende taxateur werden aangeboden voor taxatie. Men wilde weten wat is het, hoe oud is het, maar vooral wat is het waard?

Het museum verwelkomde meer dan 35 personen, allen vergezeld van grote of kleine tassen en dozen van waaruit zij hun schatten opdiepten. Schilderijen in alle maten van bekende en onbekende kunstenaars passeerden de revue. Zorgvuldig ingepakte (kinder)serviezen kwamen te voorschijn, de nodige blingbling, maar ook onverwacht kostbare sieraden, antieke rozenkransen en kralenbeursjes, horloges, huisraad, oude boeken en in onbruik geraakte keukenbenodigdheden, zoals een oud verzilverd nootmuskaatraspje in de vorm van een doosje en grote Chinese borden. Ook het buitenland kwam terecht op de tafel zoals een originele Tibetaanse thangka (een boeddhistisch banier uit een klooster) en een originele zwart met gouddraad bestikte trouwjurk uit Macedonië.

De wachtenden aan de keukentafel konden alles live volgen op de monitor en via de luidspreker. Af en toe klonk er een “ah, oh of zozo” en sommige bezoekers waren blij verrast met de uitkomst en kwamen met een glimlach op hun gezicht de salon uit.

Dit was de eerste keer dat Museum de Scheper een Eibergse Kunst & Kitsch dag organiseerde, maar zeker niet de laatste keer. Taxateur Fred Wiersema vond het heel gezellig en interessant en heeft zich bereid verklaard om ook een volgende keer een ochtend of een middag zijn diensten als taxateur bij het museum in te zetten. Voor nu bedanken wij hem hartelijk voor zijn medewerking op deze dag.

kamer burgemeester

Historische Kring Eibergen

De Historische Kring Eibergen (HKE) vormt op dit moment een gezelschap van ruim elfhonderd personen die de belangstelling voor de geschiedenis van Eibergen, Beltrum en Rekken gemeenschappelijk hebben. Het initiatief tot de oprichting van een historische vereniging werd genomen in 1985. De aanleiding daarvoor vormde de wens om de verschillende naast elkaar bestaande activiteiten op het terrein van de plaatselijke en regionale geschiedenis te bundelen. Een oudheidkundige vereniging zou zo’n geschiedenis nog beter kunnen bewaken.

Op 27 november 1985 kwamen de initiatiefnemers en een aantal belangstellenden bijeen in hotel De Kroon in Eibergen voor de oprichtingsvergadering van een oudheidkundige vereniging. Als naam van de vereniging werd gekozen Historische Kring Eibergen. Aanwezig waren ook vertegenwoordigers van verwante verenigingen als de Stichting De Mallumsche Molen, de Stichting Oud-Beltrum, de Stichting Eibergen in de wereld van het boek, de Vereniging Rekkens School- en Volksfeest, de Zwolsche Feestvereniging en de Stichting museum de Scheper (i.o.). Tijdens de vergadering werd een voorlopig bestuur aangewezen dat bestond uit de leden van een werkgroep die zich tot dusver met de oprichting hadden beziggehouden, op de foto van links naar rechts H. (Herman) G. Schepers, B. (Bennie) H.M. te Vaarwerk, E.H. (Hennie) Wesselink, J. (Johan) Baake en G. (Ger) Dijkstra.

Het voorlopig bestuur ontwierp statuten en een huishoudelijk reglement, verzorgde de eerste uitgave van het verenigingsblad Old Ni-js en organiseerde een eerste officiële ledenvergadering in het voorjaar van 1986. Hier werd ook een definitief bestuur gekozen. Hadden zich op de vergadering in november 1985 al 35 personen als lid aangemeld, op 31 december van dat jaar was het aantal leden al gestegen tot 59. Zo blijkt uit de ledenlijst achterin de eerste uitgave van Old Ni-js van januari 1986. Op 24 juni 1986 verschenen de heren E.H. Wesselink en B.H.M. te Vaarwerk bij de notaris om de statuten van de vereniging vast te stellen (deze statuten vindt u op Statuten. Uit die statuten spreekt welke ambities de vereniging en haar bestuursleden koesterden (… en nog steeds):

1. De vereniging stelt zich ten doel het bestuderen van de plaatselijke en regionale geschiedenis en het (mede)organiseren van activiteiten in historisch verband, alles in de ruimste zin des woords.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van lezingen;
b. het (doen) uitgeven van publicaties;
c. het organiseren van (mede)activiteiten in historisch verband; en
d. het ontwikkelen van historisch besef en gevoel bij de plaatselijke bevolking.

(op 31 oktober 2008 zijn de twee volgende activiteiten notarieel toegevoegd)
e. het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en roerende
goederen met historische waarde;
f. het (laten) gebruiken van de in sub e vermelde goederen door derden.

De ambities onder a t/m f geconcretiseerd: tijdens ledenvergaderingen worden sprekers uitgenodigd, zo’n vier keer per jaar verschijnt het eigen orgaan Old Ni-js, maar ook andere publicaties komen tot stand vanwege de HKE. De vereniging organiseert in samenwerking met het museum de Scheper ieder jaar een filmfestival en neemt deel aan de nationale Open Monumentendag en de Eibergse Boekenmarkt. Bij de vaststelling van straatnamen speelt de vereniging ook een rol.

De HKE in onroerend goed.
Eind 2007 kwam de HKE in het bezit van de bouwmaterialen van het afgebroken boerderijtje de Jappe, het onderkomen van de laatste Eibergse vrachtschipper op de Berkel, Gerrard Wolfs (1857-1930). De vereniging heeft in maart 2010 dit boerderijtje overgedragen aan de eigenaar van Camping De Vlierhof in Eibergen. Daar werd het onderkomen van Wolfs herbouwd. Bij het menu ‘foto’s’ ziet u in beelden een overzicht van de herbouwwerkzaamheden vanaf november 2011. Begin zomer 2012 is het boerderijtje op de camping in gebruik genomen als gastenverblijf.

Bezoek ook eens de website van de Historische Kring Eibergen (HKE) voor heel veel historisch materiaal www.historischekringeibergen.nl