Op expeditie naar de geheimen in Eibergse bodem

Museum de Scheper doet mee aan de landelijke GeoWeek 2019

Schoolkinderen uit groep 8 van het Sterrenpalet te Eibergen wonen tijdens deze 13e editie van de GeoWeek op 6 juni in Museum de Scheper een les in bodemonderzoek bij. De kinderen gaan zelf in de grond boren om te kijken welke schatten en grondsoorten daar verborgen zitten. De gedolven grond met eventuele bodemvondsten wordt daarna gezeefd en in museumboerderij de Vuurrever uitgebreid door de kinderen met loepjes onderzocht. Onder begeleiding van geoloog Gerard Doornbos worden er proefjes gedaan.

Enkele weken geleden zijn er door de geoloog al diverse proefboringen op het terrein van Museum de Scheper verricht, waaronder een boring in de oude waterput. Er werd water aangetroffen op 4.20 meter. Bij elke boring werd er een boorsel van ca. 50 cm. naar boven gehaald, waarbij de verschillende grond- en zandlagen goed te zien waren. Met een speciaal zuigertje heeft de geoloog wat water met steentjes naar boven gehaald en deze meegenomen voor nader geologisch onderzoek.

De GeoWeek is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en bestaat sinds 2006. Diverse sponsoren maken van deze GeoWeek gebruik om jongeren bekend te maken met wat je allemaal kunt met geodata en welke disciplines hiermee verweven zijn. Voor meer informatie zie www.geoweek.nl