Prehistorische urnen komen thuis.

Aan het begin van de twintigste eeuw werden bij heideontginningen in Eibergen prehistorische urnenvelden opgegraven door archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De urnen die ze vonden, namen ze mee naar hun museum in het westen des lands. Nu, een eeuw later, zijn de urnen weer thuis in Eibergen: in Museum de Scheper.

In de zomer en het najaar van 2022 organiseerde het Eibergse Museum de Scheper een grote en goed bezochte expositie over de prehistorische grafheuvels en urnenvelden in de omgeving. Het museum beschikt zelf over een rijke collectie archeologische voorwerpen waarmee de expositie kon worden ingericht. De tentoonstelling was echter ook een goede aanleiding om de Eibergse urnen die al een eeuw lagen opgeslagen in het depot in Leiden aan het publiek te tonen. Het Rijksmuseum van Oudheden reageerde zeer positief en werkte van harte mee om dit mogelijk te maken. Zo kon het gebeuren dat begin juli 2022 twaalf duizenden jaren oude urnen, schalen en bijpotjes die honderd jaar waren opgeborgen in het Leidse depot op reis gingen, huiswaarts naar Eibergen.

Gedurende de expositie raakten bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Museum de Scheper er steeds meer van overtuigd dat deze bijzondere bodemschatten niet weer opnieuw in een ver depot zouden moeten worden weggeborgen, maar voor het publiek zichtbaar zouden moeten blijven op de grond waar ze uit komen, in Eibergen. Het Eibergse en Leidse museum gingen in overleg en kwamen in zeer hartelijke samenwerking snel tot een overeenkomst. Het prehistorisch aardewerk kon in Eibergen blijven als de vitrines voldeden aan de normen die in Leiden worden gehanteerd. Nu had Museum de Scheper in 2022 net de afdeling Prehistorische Archeologie helemaal vernieuwd en heringericht, waardoor met een beperkte aanpassing snel een nieuwe en veilige plek voor de voorwerpen kon worden gerealiseerd.

Op donderdag 23 maart werd de vernieuwde vitrine ingericht door collectiebeheerders Nikè Haverkamp en Anne van der Veen van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en archeoloog Norbert Eeltink van Museum de Scheper. De bijzondere voorwerpen zijn vanaf nu voor het publiek te zien.