Willem Sluiter tentoonstelling VU Amsterdam

Met veel genoegen denken wij, VU Amsterdam, terug aan de opening, 1 december jl., van onze tentoonstelling “Van Achterhoek tot Amsterdam; Willem Sluiter 350 jaar gedrukt, gelezen, gezongen”. Tijdens deze zeer goed bezochte studiemiddag leerden de bezoekers en de organisatoren veel over leven en werk van Sluiter.

Een digitale versie van de tentoonstelling, met daarin veel inhoudelijke informatie over Sluiters werk, is te vinden op website willemsluiter.nl. Hier vindt u ook het openingsprogramma, een filmpje met toelichting op de expositie door Ellen Vujevic, de inleiding van Arend Heideman over leven en werk van Sluiter, en andere impressies van de opening.

De tentoonstelling is tot 29 februari 2024 vrij toegankelijk in het hoofdgebouw van de VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, eerste verdieping naast de ingang van de bibliotheek.
Het geheel is georganiseerd in samenwerking met informatiepunt willemsluiter.nl en museum De Scheper in Eibergen.