Organisatie

Stichting Museum De Scheper exploiteert het historisch museum van Eibergen in opdracht van de gemeente Berkelland. De stichting ontvangt hiervoor een jaarlijkse beheersvergoeding. Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden.

Personeel

Museumbeheerder is Ronny Rupert. Daarnaast is Norbert Eeltink momenteel werkzaam als adviseur archeologie en Gerard Doornbos als adviseur geologie. Ongeveer 55 vrijwilligers verzorgen allerlei taken op het gebied van beheer, behoud, registratie, veiligheid, publieksbenadering, projecten, exposities, onderhoud en geschiedbeoefening.

Overig

De collectie en de gebouwen zijn eigendom van de Gemeente Berkelland. Museum de Scheper is ingeschreven in het Nederlands Museumregister. Naast een beleidsplan en een collectieplan bestaat er voor elk bedrijfsonderdeel een planmatige aanpak. Het Museum heeft een vaste collectie, waarmee de geschiedenis van Eibergen in beeld wordt gebracht.

Daarnaast worden er jaarlijks twee grote wisselexposities en soms één of meerdere kleine wisselexposities georganiseerd, soms in samenwerking met de Historische Kring Eibergen, met een culturele collega, een kerk, een vereniging of particulieren. Ook wordt veel samengewerkt met de TIP in Eibergen en met cultureel-toeristische attracties in Eibergen, zoals rond de Berkel.

ANBI gegevens

Fiscaal nummer: 804887792

 Klik hier voor de Publicatieplicht ANBI (PDF)

Bestuur

Bertus te Raa (voorzitter),
Marjo van Nes (secretaris),
Frans Bomer (penningmeester),
Ineke te Raa,
Jokes Reijgersberg,
Paul Puntman

 

Beloningsbeleid

Museumbeheerder en adviseurs archeologie en geologie worden op uurloonbasis betaald conform de voor hen geldende regelgeving. Bestuur en overige vrijwilligers hebben recht op vergoeding van de door hen uit hoofde van hun werkzaamheden gemaakte kosten (zoals reiskostenvergoeding). Daarnaast is er voor alle medewerkers een kerstpakket.

Doelstelling, conform beleidsplan

Historisch museum De Scheper is een streekhistorisch museum, waarin de geschiedenis van Eibergen en omgeving in al haar facetten te zien is. Het museum stelt zich ten doel de historische verzameling van Eibergen te beheren, te behouden, selectief uit te breiden en voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten en te presenteren ten behoeve van studie, educatie en genoegen. Eveneens biedt het museum ruimte voor het regelmatig exposeren van beeldende kunst in Eibergen.

Beleidsplan, jaarverslag en financiën

Klik hier voor het Beleidsplan 2023-2027 (PDF)
Klik hier voor het Jaarverslag 2023 (PDF)
Klik hier voor de Jaarrekening 2023 (PDF)