Organisatie

Stichting De Scheper exploiteert Museum de Scheper, het historisch museum van Eibergen. Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden en een adviseur.

Personeel

Museumadviseur Paul Puntman en museumbeheerder Peter Koopmanschap. Daarnaast is Norbert Eeltink momenteel werkzaam als adviseur archeologie. Ongeveer 45 vrijwilligers verzorgen allerlei taken op het gebied van beheer, behoud, registratie, veiligheid, publieksbenadering, projecten, exposities, onderhoud en geschiedbeoefening.

De collectie is eigendom van de Gemeente Berkelland, waarmee ook een subsidie-relatie wordt onderhouden. Museum de Scheper is ingeschreven in het Nederlands Museumregister, waarvoor elke vijf jaar een herijking plaatsvindt. Naast een beleidsplan en een collectieplan bestaat er voor elk bedrijfsonderdeel een planmatige aanpak. Het Museum heeft een vaste collectie, waarmee de geschiedenis van Eibergen in beeld wordt gebracht.

Overig

Daarnaast worden er jaarlijks twee grote wisselexposities en soms één of meerder kleine wisselexposities georganiseerd, soms in samenwerking met de Historische Kring Eibergen, met een culturele collega, een kerk, een vereniging of particulieren. Ook wordt veel samengewerkt met de VVV en met cultureel-toeristische attracties in Eibergen, zoals rond de Berkel.

ANBI

ANBI gegevens
Fiscaal nummer: 804887792

Bestuur
Bertus te Raa (voorzitter), Marjo van Nes (secretaris), Frans Bomer (penningmeester), Ineke te Raa, Jokes van Grootveld.

Beloningsbeleid
Museumadviseur, museumbeheerder en adviseur archeologie worden op uurloonbasis betaald conform de voor hen geldende regelgeving. Bestuur en overige vrijwilligers hebben recht op vergoeding van de door hen uit hoofd van hun werkzaamheden gemaakte kosten (o.a. € 0,19/km reiskostenvergoeding). Daarnaast is er voor alle medewerkers een kerstpakket en een jaarlijks uitje.

Doelstelling, conform beleidsplan
Historisch museum De Scheper is een streekhistorisch museum, waarin de geschiedenis van Eibergen en omgeving in al haar facetten te zien is. Het museum stelt zich ten doel de historische verzameling van Eibergen te beheren, te behouden, selectief uit te breiden en voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten en te presenteren ten behoeve van studie, educatie en genoegen. Eveneens biedt het museum ruimte voor het regelmatig exposeren van beeldende kunst in Eibergen.
Behoud, beheer, tentoonstellingen, studie, educatie, publicaties, p.r. en samenwerkingsverbanden.

Beleidsplan, jaarverslag en financiën

Beleidsplan 2022-2027 in PDF

Jaarverslag 2020 in PDF

Financiën 2020

financieel 2020